Strategy Development Unit
Map

Strateji Geliştirme Birimi

 

 

 

Strateji Geliştirme ve Ar-ge Yönetimi Direktörlüğü, İvedik OSB Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak, bölgemizde bulunan işletmelerimizin ekonomik performansını arttırmak, yeni teknolojileri öğrenmeleri için yeni fırsatlar yaratacak biçimde bölgemizin ölçek ekonomisi koşullarını geliştirmek, işletmelerimizin riskini, teknoloji yatırımını ve Ar-Ge maliyetlerini azaltarak her türlü teşviklerden (kamu ve özel) faydalanmasını sağlamak, iş geliştirmelerine olanak sağlayacak her türlü ortamı yaratmak ve desteklemek için gerekli her türlü desteği ve esnekliği işletmelerimize sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Subscribe to Our Newsletter!

Subscribe, Be the first to hear about developments in the Ankara Ivedik Organized Industrial Zone ...