Department of Housing
Map

İmar Birimi

12 Nisan 2000 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri yasasında belirtildiği gibi; İvedik OSB'deki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler İvedik Organize Sanayi Bölgesi tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İmar Müdürlüğümüz, bölgemizde faaliyette bulunana ve faaliyete geçecek tüm işletmelerimize bu amaçlar doğrultusunda hızlı, verimli ve nitelikli bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir.

İvedik OSB İmar Birimi Faaliyetleri ve Görevleri:

  • Bölgemizdeki sanayicilerimiz tarafından İvedik OSB İmar Müdürlüğümüze yapılan her türlü başvurunun incelenmesini sağlamak, imar işlerini yürütmek ve yasal takibini yapmak,
  • İvedik OSB sınırları içinde mevcut imar planları dahilinde uygulama planlarını hazırlamak, dağıtım cetvellerini düzenlemek ve arazi üzerinde düzenlemeler yapmak,
  • Koruma, geliştirme, dönüşüm, yenileme ve benzeri plan değişiklikleri neticesinde uygulama planlarını yapmak, bunların kontrolünü ve denetimini yapmak,
  • İvedik OSB'deki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinleri tahisis etmek,
  • İlgili imar kanununu maddelerince resmi ve tüzel kişiler tarafından talep edilen imar uygulamalarını ve kontrol işlemlerini yürütmek,
  • İvedik OSB’ye ait taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, takip ve kontrolünü sağlamak, kullanış şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak, değerlerine ilişkin tespitlerde bulunmak,
  • İvedik OSB’ye ait taşınmazların satış, trampa, kira, mülkiyetten gayri, ayni hak tesisi (mürür, intifa,irtifa vb.) , ecri misil v.b. mülkiyete ilişkin işlemleri yürütmek,
  • İmar uygulamalarının sağlıklı yapılabilmesi için bölgemizde arazi detay alımları yapmak ve yapılan uygulamalar neticesinde oluşan imar yolları, sosyal hizmet ve resmi kurum alanlarının aplikasyonlarını yapmak.

 

Daha Detaylı bilgi almak için:

Alper ŞAHİN
İmar Müdürü
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +90 312 395 62 62 (pbx) 120

Subscribe to Our Newsletter!

Subscribe, Be the first to hear about developments in the Ankara Ivedik Organized Industrial Zone ...